sVUNDNE TIDER

Redaktør af årsskriftet “Svundne Tider”: 

Leif Baun. leif.baun@gmail.com


Skriv til redaktøren eller til Erik Schultz Refsgaard, Hvesager 95, 7300 Jelling, 

hvis du har en god historie til det næste nummer af Svundne Tider eller kender én, 

som vi eventuelt kan kontakte. 


Årsskriftet koster 100 kr. i løssalg. For medlemmer dog 50 kr.

Årgangene op til 2021 sælges for 20 kr. pr. stk. 

Restparti af årgange mellem 2005 og 2021  sælges samlet for 200 kr.

 

Oversigt over Årsskriftet “Svundne Tider”


Svundne Tider nr. 26, 2023 2023

Indhold

Smedelærling hos familien Dupont

Hedens tilplantning begyndte i Jelling

Juleaften i mit barndomshjem

Odins mand i Vindelev

Hygum-dreng blev flittig billedhugger

Regner fik et liv uden for anstalten

Parti fra Ildved

Kollerup Kirke

Af en jysk landsbykirkes dagbog

Tufi og Thurui

Luftfoto Ildved
Svundne Tider 2022 2022

Indhold

Jelling mellem vest og øst

Bjerlevdreng der blev storgrosserer

Mindeord om Ragna Jørgensen

En kreds af interesserede kvinder

Lerbæk Transformatorforening

Kendt foto – direkte fra glaspladen

Veteranens mange ansigter

Da man fik lært at "brug æ bien"

Alle mand til klokkerne

Et hundredårsminde fra Sandvad

Jellings første festival

Skoleelev i Skovdallund 1919

Lokalhistorisk Arkiv 50 år

Hakkehuset

Indhold i Svundne Tider 2018-22

Ådal, luftfoto
Svundne Tider 2021 2 2021

Indhold

Jelling Præstekald 1649

Vindelev-skatten

Fire kejsere fra Vindelev

Historien bag Jelling Friluftsgård

Eva Abrahamsen

En tur til Hopballe Mølle og ringridning i Skovdallund

Vindelevs verdensrekord

Udvandrerfamilier fra Hvejsel

Jelling Kro 200 år

Livet på den gamle Jellinggård

Jul over de Ildved Banker

Vindelev, luftfoto
Svundne Tider 23 2020

Indhold

Penge – og anstændighed

Spare- og lånekasserne

Hun så flyet styrte

Mindesten for genforeningen 1920

Fra den gamle fjendetid

Gård nummer 1

Jelling Brugs gennem 100 år

Talerstolen fra Vindelev Forsamlingshus

Kirkehusene – et glemt stednavn

Bjerlev, luftfoto
2019

Indhold

Skolen som lokalt kulturcenter

Da den travle bager rundede Jelling

Bager Knudsen, Vejlevej 22

Turist på Givebanen for 115 år siden

For 50 år siden

Når retfærdigheden sker fyldest

Landsbyen med det bedste vejr

Håndværkernes herresæde

Minder fra militæret

Skovdallunds både i 100 år

Da Sandvad fik sin sognegård

Som en brændende fakkel

Sandvad, luftfoto
Svundne Tider 2018 2018

Indhold

Noget om at samle

Thi kendes for ret

Købmanden brænder

Heftig brand i Bjerlev

Da den spanske syge kom til Jelling

En sportsplads for sognets ungdom

Fodboldsoldater

Da der var liv på gårdene

Mølvang Brugs blev til i utilfredshed

Uddeler i en menneskealder

Præstens lige vej

Edsen Johansens avisvignetter

Mølvang, luftfoto
Svundne Tider 2017 2017

Indhold

Hvejsel Skole 1917-1970-2017

Hvejsel ny Skole – indvielsen

Kirkestevne

Martin Kristensen – tegner m.m.m.

Jellings forsvundne hede

Skovdallunds verden

Skandinaviens største udgravning – II 

Trsf – et forsvundet kulturspor

Hvejsel, luftfoto


Svundne Tider 2016.. 2016

Indhold

Christen Olesen, Sinesminde

Kongen bød...

Runecentret

Mystiske kranse på Thyras høj

Skandinaviens største udgravning – 75 år I

Svendsenstenens støtter

Vejlensere blandt Gorm den Gamles efterkommere 

Jelling Møllested og et glemt overgangssted

Hæstomhod – en fristelse for fantasien

Omkring Vindelev Kro

Hørup, luftfoto

Svundne Tider, 18 2015

Jelling Andelsmejeri

Noget om mejeriets betydning

Erindringer om mejeriet efter 1936

En Jellingsten – en markering af religionernes kamp?

Bedstefars lommeur

Et minde om en dygtig bonde - s kone

Postkortene fortæller

Fra arkivets gemmer

Lægen fik læst lektien

Da Jelling blev glemt

Reformation kastede atter lys på Jelling

Næsten alle veje fører forbi Jelling 

Jelling i mit hjerte – II

Hygum, luftfoto

Svundne Tider 2014 2014

Kidde – den vestlige del af Jelling Sogn

Byen Mølvang for 60 år siden

Fra Kristinebjerg til Mølvang

Fattigforsørgelsens væsen og uvæsen

For alkoholister af den dannede klasse

Jelling på mærkerne

Frimærket og festen vi aldrig fik

Gådefulde billeder

Krohistorier fra Ildved og Vindelev

Hygum Mølle krævede menneskeliv

Mindet er et lønligt kildespring... (Bjerlev by)

Jelling i mit hjerte – I

Svundne Tider 2013 2013

Aleksy fra Feldmose

Jellingegnen har mistet et lokalhistorisk makkerpar af en sjælden karat

En markedsdag i Jelling

Hygum og Omegns Brugsforening

Den lille klokke på Jelling Kirkes gavl

Vindelev fredag den 2. august 1867

Fra et gammelt kirkeregnskab

Vindelev Mølle 1978-1909

Da Vindelev Mølle malede

Den smukkeste vej - Vongevej

Gjerulff på Haughus

Hovedet mellem benene

Jellings første skydebane

Er det alligevel Thyras høj?
Svundne Tider 2012 2012

2012 - den gule drages år

Et Jellinghus flytter hjemmefra

Hvejsel Husmandsforening

Rejsen til Østtyskland i 1967

Jelling Frimærkeklub - altid på mærkerne

80 Mand preussere bespist paa Gorms Høi

Hørup Skole 1913-1963

Jagten på den forsvundne gravsten

100 år med Uffestenen

En dreng indebrændt i Hørup Skov II

Indhold Svundne Tider 2008-2012

Luftfoto af Gl. Viborgvej, Baggesholm

Svundne_Tider_14__2011.jpg 2011

Drømmen der brast - et 100 års minde

Modet var rankt og håbet lyst og blankt
Vindelev Husflidsskole
Husflidshuset
Lille Ejnars butik - en institution i sig selv
Klip fra Vejle Amts Folkeblad 1911
Kongens kalender?
Den store dørvogter
Jelling Avis
Bjerlev Hede og tørveproduktionen
Naturen på Bjerlev Hede
Et barn indebrændt i Hørup Skov
Jellingegnsgårde på postkort
Luftfoto af Jelling
Svundne_Tider_1__1998.jpg 2010

Indholdsfortegnelse
Bjerlev Interessentskabs Plantage
Tema: Bryg, bio, bøger og byens huse
Telefoncentralernes historie
Jelling Gæstgivergård anno 1897
Hvad sigøjnerfatter gør…
Luftfoto af Jelling
En udvandrer
En skæbnesvanger dag for Danmark
Kongedage på Jellinghøjene
Runesten fra sol til skygge
Sidste post fra Jelling
Farvel til 210 års foreningsliv
Da Vindelev oprustede
Luftfoto fra Skovdallund
Svundne_Tider_1__1998.jpg 2009

Indholdsfortegnelse
Mølvang Kro og dens storhedstid
Mølvang Station i 1950’erne
Den vildsomme Skovbølling Mose
Kæmpeploven kom igen
Baptistskolen i Tremhuse
Hun samlede på de små børns lyse smil
Jelling By set fra luften 1999
Barsk hjemkomst fra grundlovsarbejde
Breve fra Rigsdagen
Landbyliv i Hørup
Skovdallund Skole 1868-1962
Forældrene lukkede selv skolerne
Usædvanligt fund på Jelling Kirkegård
Forsvarsbrødre i 100 år – fest med stil
Luftfoto af Kollerup
Svundne_Tider_1__1998.jpg 2008

Indholdsfortegnelse
Hun fulgte pligtens vej
En kirke og dens søskende
… og gjorde danerne kristne
VAF – notitser 1908
Is og ”snolder” og Skovdal
Lokalhistoriker Knud M. Hove
Bedstes monolog
VAF – notitser 1908
Ildved Skole 1907-1972
De fældedes mose
En livslængde i Jelling Sogn
VAF – notitser 1908
Ungdomsliv i Jelling omkring 1875
Byens Hus – byens hjerte
Luftfoto af Jelling
Svundne_Tider_1__1998.jpg 2007

Indholdsfortegnelse
VAF-annoncer 1907 + forord
Hegnet omkring kongens Jelling
Hist hvor vejen slår en bugt
Brandbjerg gennem tiderne
Vindelevs brugser II
VAF 1907
Kong Frederik VII i Jelling (II)
Kong Gorms mulige begravelse
Jørgen Murer – Bjerlevs legeonkel
VAF-annoncer 1907
Et selskab af ordentlige mennesker
Svundne Tider indhold 1998-2007
Luftfoto af Ildved
Svundne_Tider_1__1998.jpg 2006

Indholdsfortegnelse
VAF-annoncer 1906
Kommuner forgår, sogne består
Vindelev Bys Brugsforening 1914-83
Jellingegnen mellem øst og vest
Omskiftelige tider på St. Mindstrup
VAF 1906
Rebusromantik
Den uforlignelig Haughusdoktor
Kong Gorms umulige begravelse
VAF-annoncer 1906
Ormens øjne
Nyt oldtidsminde ved Jellinghøjene?
Han byggede den røde by
Et sejlivet stykke papir
Luftfoto af Ådal
Svundne_Tider_1__1998.jpg 2005

Indholdsfortegnelse
Annoncer fra VAF 1905
Min barndom på Jelling Skole
Tugthuset i Sandvad
Jellings forsvundne milesten
Milestenens millimeterretfærdighed
Brændt barn i bageovnen
Benafsavning på Jelling Sygehus 1875
Annonce fra VAF 1905
Frederik VII i Jelling (I)
Nye vejnavne i Jelling
Koldinghus i Jelling
Mindeord om Egon Stagaard
Jellingegnen under anden verdenskrig
Du skal alle dine dage…
Jødepigen med det røde hår
Skolerne i Skovbølling 1869-1968
Hvejsel-håndværkere for 100 år siden
En af Jellings gamle gader forsvinder
Bager Jacobsen fra Prøjsen
Luftfoto fra Vindelev
Svundne_Tider_1__1998.jpg 2004

Indholdsfortegnelse
Byliv anno 1904
Hvem var Mogens Lange?
Første Guldfund i Jelling
…der blev stille i Præstegården
Billeder fra en barndom i 1950′erne
Annoncer fra VAF 1904
Jelling Elværk 100 år
Jelling Seminarium har kongelig glans
Lidt om livet på Lerbæk Mølle
Branden på Skovgård i 1870
Nu ringer vore kirker solen ned
Jelling-husmænd vil være kolonister
Vindelevs røde kirketårn blev hvidt
Fårupgårds udstykning
Fløjstrup Skole
Kathrineminde
Gravminderne i Kollerup Kirke
Luftfoto af Bjerlev
Svundne_Tider_1__1998.jpg 2003 (Udsolgt)

Indholdsfortegnelse
Byliv anno 1903
Landskaberne omkring Jelling
Signe Søballes stil om Ildved o. 1903
Johs. V. Jensen og forstanderboligen
Et langt liv i Jelling
Annoncer fra VAF 1903
Rosenvold – en slægt, en gård, en vej
Gården blev flyttet to gange
Gravhøje til Kong Gorms ministre
100 år med splitflag over højene
Vindelev Skole 100 år
Annoncer fra VAF 1903
En strid om altervin
Givskud Sogn var en byrde
Pige i huset
De druknede i Fårup Sø
Lerbæk Vandmølle
Luftfoto af Sandvad
Svundne_Tider_1__1998.jpg 2002 (Udsolgt)

Indholdsfortegnelse
Lidt om Hørup
Smørerierne i Vindelev Kirke
Lægerne i Jelling
Jelling Danseskole 1939-52
Annoncer fra VAF 1902
Hygums dåbsattest
Den første Hygumgård
Katastrofen i Kollerup
Kampen om oldenborrerne
En landsbyskole uden lige
Jelling skole 1904-28
Den gule skoles fald
Kongerevyen på Skovgård
Seminariets dovneste elev
Da Hvejsel blev selvstændig
Annoncer fra VAF 1902
Møllers salon
Posten jubilerer
Luftfoto af Mølvang
Svundne_Tider_1__1998.jpg 2001

Indholdsfortegnelse
Børneliv i Jelling 1950-2000
Grundet manglende tilslutning
At sætte bolden under målsnoren
Annonce fra VAF 1901
Da sammenholdet brast
Mølvang Mejeri 1926-69
En mand overkørt af Givebanen
Annoncer fra VAF 1901
Kære Dagbog
Stjerner fra Jelling
Børneliv på Fårup Mark omk. 1950
Fædre og sønner
Børnenes årstal
Annoncer fra VAF 1901
Hygum Skole 100 år
Der er altid plads til én til
Da Beatles kom til Jelling
Han blev ved sin læst
Stenaldermanden eller Adam og Eva
Luftfoto af Hvejsel
Svundne_Tider_1__1998.jpg 2000  (Udsolgt)

Indholdsfortegnelse
Mere om skolen i Mindstrup
Hædersdåd gav vand og brød
Annoncer fra VAF 1900
Den gamle tømrer i Ådal
En “vakker” skole i Vindeløv
En meget jævn og tarvelig mand
En særdeles smuk og stilfuld bygning
Mølvang skole
Annoncer fra VAF 1900
Mødet hævet
Ikke blot et dansehus
Hjertet lå ham på tungen
Jelling gik Paris i bedene
Gravens minder
Annoncer fra VAF 1900
Værket – historien om et hus
Luftfoto af Hørup
Svundne_Tider_1__1998.jpg 1999 (Udsolgt)

Indholdsfortegnelse
Bethania 75 år
Kalkens vej
Et af landets mindste…
Hørup Forsamlingshus 1906-1963
Mindstrup Skole1867-1967
Annoncer fra VAF 1899
Krigsminder
Paa en liden bierg
Æ Sø
Det skulle vi have gjort i ‘86
Annoncer fra VAF 1899
Tidlig turisme på Fårup Sø
Luftfoto af Hygum
1998  (Udsolgt)

Indholdsfortegnelse
Kollerups sidste karetmager
Hvejsel Sogns Andelsmejeri
Hvejsel præst som arkæolog
Heksen fra Hygum
Annoncer fra VAF 1898
Husmandsliv på Brandbjerg
Sparekassens gadelys i Vindelev
Kirkejord i Bjerlev og Fousing
Hvejsel i 1769
En idealist
Badning i fri luft
Vindelev Missionshus 100 år
Annoncer fra VAF 1898
Siden havde hun hendes mæle