Slægtsforskning


Læs de gotisk håndskrevne papirer og lær at tyde den gamle skrift

Én af de vigtigste ting ved slægtsforskning er at spørge dem, som kan huske historien, medens tid er, - ellers kommer man næsten altid for sent.
Få historien fortalt, optaget på bånd eller få vedkommende selv til at nedskrive den.

www.arkivalieronline.dk
Et program, hvor kirkebøgerne og folketællingerne fra hele landet er affotograferet og lagt ud, så man selv kan søge i de gamle bøger.
De bliver stadig opdateret efter 70 års reglen.

I de ældste årgange af folketællingerne er det muligt at søge på navne, da de er renskrevet og lagt ud på DDD, - Dansk Demografisk Database.
Der kan man tillige søge i Udvandrerarkivet.

Spørg lokalarkiverne, de kan ligge inde med oplysninger på personer.
Med tiden bliver lokalarkivernes arkivalier indført i database Arkibas 4, som skal gøres tilgængelig på internettet, så man selv kan se hvad der findes.

Vejle Stadsarkiv har samlet kommunearkiverne fra de 5 gamle kommuner fra før sammenlægningen.

Gårdhistorier: Skøder og Panteprotokollerne og Jordebøgerne.

Family Search: International søgeprogram.

Landsarkiverne i Viborg, Åbenrå, Odense og København samt Rigsarkivet i København.

På landsarkiverne og på Vejle Stadsarkiv findes der bl.a. opslagsbøger (kaldet mormonbøger), hvor man kan finde numre på de filmruller med arkivalier der ligger på Rigsarkivet, og som kan bestilles hjem til de større biblioteker, hvor man kan benytte læseruller og hvor arkivalierne kan deponeres i bibliotekets brandboks i låneperioden.