Vi søger slægtens spor i stort og småt ...

                                                 fra Jeppe Aakjærs "Som dybest brønd..."


Som led i ønsket om optimal synlighed byder vi her på vores hjemmeside velkommen til alle, der interesserer sig for den lokale historie og deres egen slægtshistorie .... i stort og småt.


En stor del af vort arbejde består i, at vi fungerer som støttekreds for det lokale arkiv og her samarbejder tæt omkring alt, der fremmer interessen for lokalhistorien i dens mangeartede udtryk.

Dette sker gennem udflugter til historiske steder, planlægning af udstillinger og foredrag samt udgivelse af årsskriftet Svundne Tider, der henter sine emner fra vore gamle sogne.

Vort ønske er herigennem at synliggøre de kulturhistoriske værdier i Jelling, Kollerup, Vindelev og Hvejsel sogne.
Alt frivilligt arkivarbejde såsom registrering m.v. sker i samarbejde med arkivaren.

Endvidere indgår vi gerne i alle samarbejder med kulturelle tiltag for øje. Dette sagt ud fra, at hvad der arbejdes med i dag, meget vel kan have historisk værdi i morgen .....


Erik Schultz Refsgaard.             
På forsiden af foreningens website kan man se en billedkarrusel, som skifter mellem 10 historiske billeder fra arkivets billedarkiv. Billederne vil blive skiftet af og til. Foreningen er meget interesseret i at få oplysninger om eventuelt manglende årstal, begivenheden eller personer på billederne. Så hvis du kan bidrage, hører vi gerne fra dig på mail@jellinglokalhistoriskeforening.dk