Aktuelt


N Y H E D S B R E V

Juli 2020Vi bringer her sidste nyt fra bestyrelsen til vore medlemmer:Svundne Tider 2020 vil blive præsenteret den 26. november kl. 19,30 i Byens Hus,

hvor vi også afvikler en forsinket generalforsamling. I efteråret udkommer foreningens tredje lokalhistoriske bog om Jelling af Leif Baun Christensen.

Titlen er "JELLING – husene og deres mennesker".

Byens ansigt er totalt forandret gennem de sidste årtier. I denne bog fortælles med 

udgangspunkt i husene, hvordan byens liv har udfoldet sig 

med hovedvægten på tiden 1860 til 1960.


Med venlig hilsen og på gensyn

Bestyrelsen 


––––––– V I   M A N G L E  R   S T A D I G   M A I L A D R E S S E R


Da foreningen udsender nyhedsbreve op til de enkelte arrangementer på mail,

er det vigtigt, at så mange af vore medlemmer som muligt, meddeler os deres mailadresse.

Så hvis du ikke modtager nyhedsbreve, og har en mailadresse, bedes du sende den til

cbh@jellingnet.dk

hvorefter du kommer med på foreningens mail-liste, og modtager nyt fra foreningen.

Husk også at meddele, hvis du skifter mailadresse!


_________Lokalhistorisk Forening har endnu denne bog på lager,

og til nedsat pris!


1 0 0   G L I M T   A F   D E T   G A M L E   J E L L I N G   -   O G   D E T   N Y

af Leif Baun Christensen 


216 sider . Stort format . Rigt illustreret . Indbundet

Specialpris: 99 kr.


Bogen kan købes hos Lokalhistorisk Arkiv / Biblioteket i Byens Hus, Jelling,

samt i Kongernes Jelling og Forlaget Jelling/PrinfoVejle