Aktuelt


N Y H E D S B R E V


Vort kontor i Byens Hus er åbent hver tirsdag kl. 10,00-14,00.

Historiske bøger kan købes på kontoret

og betales med MobilePay. Kommende aktiviteter:


Ekstraordinær generalforsamling


I henhold til vedtægterne indkaldes til ekstraordinær generalforsamling

tirsdag den 30. april kl. 15,00 i mødelokalet, Byens Hus.


Eneste punkt på dagsordenen:

Endelig godkendelse af vedtægtsændringer 

vedtaget på den ordinære generalforsamling.


På foreningens ordinære generalforsamling den 26. marts på Jelling Kro, vedtog generalforsamlingen enstemmigt bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.


I henhold til §13 i vedtægterne skal disse ændringer vedtages ved to på hinanden, med mindst 1 måneds mellemrum følgende generalforsamlinger, hvor forslaget har været på dagsordenen. Der indkaldes derfor til denne ekstraordinære generalforsamling.


Af praktiske hensyn holdes mødet 

lige før bestyrelsens normale månedsmøde samme sted.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen

_____


H Ø R U P - A F T E N

Mandag den 6. maj 2024 kl. 19,30 på Jelling Kro.


Her vil lokale fra området - bl.a. Karl Åge Vesterholm og Grethe Lindholm 

fortælle historier og erindringer fra barndomstiden, 

hvor skolen, ishuset, forsamlingshuset og købmanden var omdrejningspunktet 

for de fleste oplevelser i barndommen.


Der serveres kaffe og kringle à 89 kr.


Har du lyst til at deltage, skal du tilmelde dig 

senest torsdag den 2. maj kl. 18,00 

til Jonna Kjærgaard, tel. 21 46 49 86 eller på mail: jonna_bjerg@icloud.com


______Ved generalforsamlingen i 2023 blev Laura Holdensen udnævnt til æresmedlem af foreningen. Bestyrelsens formand, Erik Schultz Refsgaard, holdt en lille fin tale for Laura:


IMG_5483D


Kære Laura


Du meddelte i efteråret, at du ville gå ud af bestyrelsen ved generalforsamlingen i 2023.

Først tænkte jeg, at det kunne du da ikke, du har jo været med til at starte foreningen i 1998 – for 25 år siden. Imponerende!

Du har en meget stor viden om Jelling, Jellings historie og de mennesker der bor og har boet her. Og når du begynder at fortælle, skal man spidse ører, for vi kommer langt omkring.

Du har altid sagt din mening her i foreningen Laura. Det ved jeg du også gjorde i dit arbejdsliv. Og så er du dejlig ligeglad med, hvad andre synes om dig, og det du siger. Du søger ikke popularitet, men mener det du siger.

Vi har i foreningen besluttet os for at udnævne dig til æresmedlem, det fortjener du i den grad.


Tak for indsatsen Laura, 

– og held og lykke fremover.

Presseklip fra Vejle Amts Folkeblad:


VAF 6.12.2023
VAF 23.6.2023 2––––––


 "Svundne Tider" årgang 2023

Årsskriftet koster 100 kr. i løssalg. For medlemmer dog 50 kr.

Også ældre årgange vil det være mulligt at erhverve.

Årgangene op til 2020 sælges for 20 kr. pr. stk.

Restparti af årgange mellem 2004 og 2020 sælges samlet for kun 200 kr.––––––– VI  MANGLER  ENKELTE  MAILADRESSER


Da foreningen udsender nyhedsbreve op til de enkelte arrangementer på mail,

er det vigtigt, at alle vores medlemmer meddeler os deres mailadresse.

Så hvis du ikke modtager nyhedsbreve, og har en mailadresse, bedes du sende den til

cbh@jellingnet.dk

hvorefter du kommer med på foreningens mail-liste, og modtager nyt fra foreningen.


Husk også at meddele, hvis du skifter adresse og/eller mailadresse!