Aktuelt


N Y H E D S B R E V


Vort kontor i Byens Hus er åbent hver tirsdag kl. 10,00-14,00.

Historiske bøger kan købes på kontoret. 


Kommende aktiviteter:


Udgivelse og præsentation af Svundne Tider 

tirsdag den 30. november kl. 19,30 på Jelling Kro. 

Aftenens gæstetalere er uddeler Henrik Werge og fhv. uddeler Flemming Andersen, 

som vil fortælle om SuperBrugsens 100-årige historie. 

100 års jubilæet var egentlig i 2020, men som bekendt måtte vi aflyse sidste års efterårsmøde. 

I mellemtiden har Henrik Werge haft 25 års jubilæum i årets løb. 

Flemming Andersen var uddeler fra 1979 til 1989. 

Foredraget bliver ledsaget af mange billeder fra Brugsens lange historie. 

Der er således lagt op til en spændende lokalhistorisk aften, 

som denne gang holdes på Jelling Kro. 


Alle er velkomne. Husk Jelling Kro skal se Coronapas!


____B O G U D G I V E L S E

Foreningens og Leif Bauns nyeste værk: 

"JELLING – husene og deres mennesker"


 kan købes hos

 Kongernes Jelling, SuperBrugsen Jelling, Café Seid i Jelling, hos boghandlerne 

og i foreningens kontor i Byens Hus.


På nettet kan bogen bestilles på

boeger@jellinglokalhistoriskeforening.dk 

eller hos Forlaget Jelling

 cb@jellingbogtrykkeri.dk

 

Bogen er på 376 sider i stort format med omkring 400 billeder/illustrationer.

Med denne bog har Leif Baun igen ydet en kraftpræstation, idet han gennem de sidste par år 

har dykket ned i Jellings historie med udgangspunkt i Jelling by fra 1860 til 1960. 

I en grundig research har han fundet frem til de mennesker, der har skabt den gamle del af det Jelling, vi kender i dag. 

Med Håndværkerforeningen og Seminariet som omdrejningspunkt for byens liv med håndværkere, 

postbude, handlende, lærere og ikke at forglemme seminarieelever, som gav byen det gode liv.


Det er en bog, alle der holder af vores by, må eje, og prisen er kun 295 kr. for denne store bog. 

For medlemmer af foreningen er prisen 250 kr.––––––– V I   M A N G L E  R   S T A D I G   M A I L A D R E S S E R


Da foreningen udsender nyhedsbreve op til de enkelte arrangementer på mail,

er det vigtigt, at så mange af vore medlemmer som muligt, meddeler os deres mailadresse.

Så hvis du ikke modtager nyhedsbreve, og har en mailadresse, bedes du sende den til

cbh@jellingnet.dk

hvorefter du kommer med på foreningens mail-liste, og modtager nyt fra foreningen.


Husk også at meddele, hvis du skifter mailadresse!