• Vindelev Kirke ca. 1920. 

  Det kan være svært at se på fotoet, at der på vejstenen er pil mod Vejle (altså mod Ildved) 

  og pil mod Nyborg (men N spejlvendt!!) til højre. 

  De er stadig kakkelovn med skorsten i kirken.

 • JELLING - luftfoto set fra syd i 1963

  Bemærk frilæggelsen af Gormsgades østside, hvor manufakturhandler H. J. Larsen er flyttet til Vestergade 2 og Jelling Brugsforening er flyttet til Mølvangvej 2. Mellemvej lige vest for Brugsen er i dag nedlagt. Foto: Hans Stiesdal/NetMus 1963.

 • Lokalhistorisk Forening på sommerudflugt 18. juni 2024

  Vi mødtes ved Stenager Mølle kl. 19,00. Her fortalte møllens ejere Marta og Jørg Rasmussen træk fra møllens historie. Møllen har været i familiens eje siden 1935. Herefter var der mulighed for at gå rundt i det smukke mølleområde, hvor alt var meget velholdt. Herefter kørte de omkring 70 deltagere til Haraldskær Avlsgård, hvor afdelingsleder i Natur&Udeliv, Klaus Enevoldsen, viste rundt og fortalte om Haraldskærs lange historie. En god aften i det fine sommervejr. 

 • Vindelev Mølle

  Dateringen er lidt usikker, men måske omkring 1940. Kollerup og Omegns Brugs havde haft til huse i nogle af møllens lokaler, og møllerens datter Emilie Hansen var uddeler i perioden 1922 til 1931. 

  Indgangsdøren ses til højre for porten helt til højre i billedet. 

  Den nye brugs ved landevejen blev opført i 1934.


 • Fårupgård set fra haven, 1944

  Akvarellen er malet af en tysk officer, som ledede oprydningsholdet efter flystyrtet i 1944 på Fårup Mark. Han havde en kunstnerisk åre og tegnede skitser og akvareller af naturen omkring Fårupgård. Holdet var indkvarteret på Fårupgård, og da de forlod stedet, forærede han denne akvarel til forstander Rasmus Storm, som senere,

   i 1965 forærede billedet til Jørgen Ravn, Jellinggård.


 • Amatører fra Vindelev Skole

  Fotograferet før en forestilling o. 1955.


 • Uddeler Otto Pedersen og frue, 1947

  Pedersen var uddeler ved Vindelev og Omegns Brugsforening fra 1931 til 1968. 

  Brugsen – senere kendt som Kollerup Brugs – lukkede i 1990.


 • Optog i forbindelse med byfest i Vindelev i 1957

  De flot udstyrede ryttere tyder på, at det var et af de år, man havde ringriderkonkurrence.


 • Vindelevgård

  Der tærskes og køres i hæs. 1937.


 • Luftfoto af Vindelevgård

  og nabo husene i Vindelev. 1937.